Przejdź do treści

Życzenia wielkanocne od Ks. prof. dr hab. Piotra Tomasika, Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW