Przejdź do treści

Redakcja:

Redaktor Naczelna
Anna Gawrońska-Piotrowska
Sekretarz redakcji
Aleksandra Stankiewicz
Administrator strony
Sebastian Smal

Redaktorzy działów:

Redakcja muzyczna
Wydawca: Aleksandra Stankiewicz
Redakcja społeczna
Redaktor: Damian Świderski
Redakcja kultury i dział promocji
Wydawca: Anna Czartoryjska
Redakcja kultury i dział promocji
Wydawca: Sylwia Czernysz
Redakcja wiary
Wydawca: Piotr Lendzion
Redakcja sportowa
Wydawca: Paweł Skowron
Redakcja e-sportowa
Wydawca: Kuba Knap