Przejdź do treści

Zostań fundatorem UKSW

Każdy może przyczynić się do rozwoju badawczo-dydaktycznego naszego Uniwersytetu, pomóc studentom i młodym pracownikom naukowym. Wystarczy przekazać 1 % podatku dochodowego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wciąż się rozwija. Zdobywamy granty, prowadzimy innowacyjne projekty i programy. Jesteśmy atrakcyjnym miejscem pracy dla ambitnych naukowców i zdolnych studentów. Chcemy, aby wysoki poziom nas wyróżniał, dlatego apelujemy o zasilanie Funduszu Stypendialnego naszego Uniwersytetu.

Nasz apel kierujemy szczególnie do Absolwentów i Pracowników Uczelni. Każda złotówka przyczynia się do rozwoju naszej społeczności akademickiej, wspierając konkretne osoby i projekty. Jak dotąd Uczelnia ufundowała ponad 50 stypendiów.

Żeby wesprzeć to szczytne dzieło, wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT za ubiegły rok wpisać w odpowiednie rubryki nr KRS oraz cel szczegółowy. W polu dla numeru KRS należy wpisać 0000120807, natomiast w polu „cel szczegółowy” należy wpisać Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to niezbędne, by Fundacja Santander Bank Polska, która dysponuje podanym nr KRS, mogła przekazać środki z 1 % na rzecz funduszu stypendialnego UKSW.

Informujemy jednocześnie, że wpłaty dokonane bez wskazania konkretnej instytucji będą wspierały działalność Fundacji Santander, przede wszystkim programy grantowe adresowane do dzieci i młodzieży – Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz Bank Ambitnej Młodzieży.

13 lutego 2020