Przejdź do treści

Zaproszenie na Sobotę akademicką

5 października w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego po raz kolejny odbędzie się akcja „Sobota akademicka”, dedykowana osobom zza granicy, które chcą studiować w Polsce.

Spotkanie polegać będzie na przyjmowaniu tego dnia składanych wniosków o udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy, związany ze studiowaniem w naszym kraju. Akcją objęci są studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie Urzędu.

Do pobrania:

02 października 2019