Przejdź do treści

Zapraszamy na Studia Podyplomowe Projektowanie Innowacji

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa tylko do 3 lutego. Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona!

Studia mają charakter praktyczny. Podczas studiów będziesz realizować projekty w oparciu o realne problemy i potrzeby konkretnych firm i organizacji publicznych. Nie będziesz na nich pisał prac zaliczeniowych. Poznasz wspaniałych ludzi oraz świat kreatywnych i innowacyjnych doznań, którego nie będziesz chciał opuścić.

Studia przygotowują do stosowania w praktyce metod projektowania zorientowanego na potrzeby ludzi (human-centered design), tworzenia kreatywnych rozwiązań i budowy innowacyjnych organizacji. Rozwijają kompetencje społeczne, takie jak empatia, zrozumienie oraz współtworzenie w interdyscyplinarnych zespołach. Bez nich nie można dzisiaj projektować innowacji rozwiązujących problemy ludzi. Dlatego właśnie podstawą programową jest Design Thinking.

Design Thinking to metoda pracy projektowej skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów biznesowych i społecznych. Integruje je z opłacalnością biznesową i możliwościami technologicznymi. Holistyczne, iteracyjne i interdyscyplinarne podejście, które cechuje tę metodę oraz techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, pozwalają na osiągnięcie równowagi w wykorzystaniu logiki biznesowej i twórczej intuicji. Takie podejście pozwala tworzyć innowacje na każdym poziomie organizacji, niezależnie od branży i formy prowadzonej działalności.

Program studiów jest dostępny na  www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/827-projektowanie-innowacji.

31 stycznia 2017