Przejdź do treści

Zagrożenie koronawirusem – komunikat

Od dzisiaj do odwołania wstrzymane są międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy pracowników, studentów i doktorantów naszego Uniwersytetu.

W związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego związanego z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, z dniem 4 marca 2020 wprowadzone zostało zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki w domu.

Osoby, które na własną odpowiedzialność podejmują decyzję o ewentualnej realizacji wyjazdu, są zobowiązane do podpisania poniżej załączonego oświadczenia.

Pełen tekst zarządzenia

Komunikat Rektora związany z zagrożeniem koronawirusem

Oświadczenie dotyczące wyjazdów zagranicznych – wersja edytowalna

09 marca 2020