Przejdź do treści

XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów w tym roku na UKSW

Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 11-16 września 2017 r. odbywa się XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, której organizatorem jest Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rolę gospodarza pełni Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW ks. prof. dr hab. Jan Niewęgłowski. Kierownikiem naukowym XXXI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest prof. Maria Dudzikowa. Natomiast Prezydentami Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 2016/2017 zostali: dr Kinga Krawiecka oraz dr Maciej Ciechomski z Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.

Specyfikę tegorocznego spotkania młodych nada temat: „Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego”.

Trzydziesta pierwsza edycja odbywa się w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” przy ul. Dewajtis 3 na Bielanach.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Anny Gawrońskiej-Piotrowskiej z Panem prof. dr hab. Bogusławem Śliwerskim, przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

14 września 2017