Przejdź do treści

Wyniki ogólnopolskiego konkursy o kard. Stefanie Wyszyńskim dla osadzonych.

Podczas trwającego 6 grudnia sympozjum naukowego „Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty odziaływań” zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu o kard. Stefanie Wyszyńskim dla osadzonych.
Jak powiedziała dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studentów i kształcenia:

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, prace napłynęły z ponad 60 zakładów karnych i aresztów śledczych z całej Polski. Autorami trzech najlepszych prac są skazani z zakładu karnego w Siedlcach, zakładu karnego w Kamiennej Górze oraz aresztu śledczego Warszawa Białołęka


dr hab. Anna Fidelus prorektor ds. studenckich i kształcenia

Konkurs został zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej pod przewodnictwem dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz mgr. Michała Stańczuka z WNP UKSW.

Wykład wprowadzający  „Potencjał rozwojowy a skuteczna terapia na przykładzie terapii przestępców seksualnych” wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

–  Nowoczesność świata to nowe spojrzenie na człowieka, na jego dobrą stronę. Psychologia pozytywna widzi to, co w człowieku dobre. Zakłada także, że nie ma tak plugawej duszy, w której nie byłoby czegoś dobrego. W każdym z nas jest potencjał pozytywny. Jeśli założymy, że wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga, to musimy mieć coś dobrego w sobie i na tym możemy budować piramidę człowieka  – powiedział prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl.

#
Na zdjęciu: prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

Współorganizatorami sympozjum byli: dr hab. Irena Pospiszyl, prof. ucz. z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; dr hab. Jan Niewęgłowski, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat:  dr Aleksandra Lukasek z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Źródło: www.uksw.edu.pl

07 grudnia 2021