Przejdź do treści

Wygraj staż

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w szóstej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Temat Walka z szarą strefą – zagrożenia i środki zaradcze”.

Nagrodą dla 12 laureatów konkursu jest możliwość odbycia płatnych staży w Ministerstwie Finansów (wynagrodzenie – 3000 zł). Zadaniem stażystów będzie wspieranie zespołu pracującego nad ustawami uszczelniającymi polskie prawo podatkowe.

Plakat 6 edycja

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo, na adres praktyki@mf.gov.pl, w załączniku przesyłając:

  • Wypełnioną kartę zgłoszenia do udziału w konkursie
  • Życiorys, z wyszczególnieniem:
   – zdanych przedmiotów podatkowych i ekonomicznych
   – umiejętności językowych, szkół prawa obcego, lektoratów języka zawodowego
   – stypendiów zagranicznych, odbytych praktyk zawodowych
 • Kopię (skan) dokumentu potwierdzającego status studenta lub absolwenta (legitymacja lub dyplom)
 • Pracę konkursową pt. Walka z szarą strefą – zagrożenia i środki zaradcze (nie więcej niż 2 strony, czcionka 12)

Termin przesyłania zgłoszeń: 24 listopada 2019
Szczegółowe informacje  na stronie Ministerstwa Finansów

14 listopada 2019