Przejdź do treści

Wydawnictwo Naukowe UKSW w wykazie MNiSW

10 czasopism publikowanych przez Wydawnictwo Naukowe UKSW znalazło się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonym przez MNiSW.

W dniu 31 lipca 2019 r. ukazał się komunikat MNiSW do którego załączono wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Poniżej prezentujemy listę czasopism Wydawnictwa Naukowego UKSW, które znalazły się w wykazie:

1. Chrześcijaństwo – Świat – Polityka – 20 pkt.

2. Collectanea Theologica – 20 pkt.

3. Forum Pedagogiczne – 20 pkt.

4. Prawo Kanoniczne – 40 pkt.

5. Saeculum Christianum – 40 pkt.

6. Studia Ecologiae et Bioethicae – 20 pkt.

7. Studia Philosophiae Christianae – 20 pkt.

8. Studia Psychologica – 20 pkt.

9. Załącznik Kulturoznawczy – 20 pkt.

10. Zeszyty Prawnicze – 40 pkt.

02 września 2019