Przejdź do treści

Wspólnie dla sektora energetycznego

Firmy KGHM oraz PGE przystępują do projektu badawczego UKSW. W imieniu uczelni Rektor Uniwersytetu ks. prof. Stanisław Dziekoński podpisał umowę o współpracy z Prezesami obu spółek.

KGHM Polska Miedź S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę o współpracy badawczej z Konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali powołanie multidyscyplinarnego centrum badawczego, opracowującego rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego.

Projekt opiera się na współpracy środowiska naukowego z sektorem biznesowym i obejmuje m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych badań z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego.

Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński, witając gości przybyłych na konferencję podkreślił: to ważna umowa dla Uniwersytetu, która wiąże się z powstaniem nowego Centrum Cyfrowej Nauki, adresowanego bezpośrednio dla gospodarki cyfrowej. Jego powstanie jest wynikiem dynamicznego rozwoju uczelni. Cieszę się, że do tej inicjatywy udało nam się pozyskać tak silnych i ważnych partnerów dla rozwoju polskiej gospodarki (…) UKSW wchodzi w nową przestrzeń funkcjonowania – zarówno w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, jak i potrzeb gospodarczych oraz społecznych. Podpisana umowa dotyczy niezwykle innowacyjnego, przyszłościowego projektu, który został solidnie dopracowany.

W swoim przemówieniu Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski zaznaczył, że nowe technologie stają się współcześnie czynnikiem decydującym w procesie zapewnienia społeczeństwu odpowiedniego poziomu i jakości życia. Obserwując zmiany, jakie następują w energetyce, można z dużą pewnością stwierdzić, że od zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań będzie zależeć sprostanie wielu wyzwaniom, jakie stoją przed tym sektorem gospodarki. Przystąpienie do współpracy przez UKSW, PGE i KGHM to wyraz zaangażowania wszystkich stron w chęć rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Polska innowacyjna gospodarka potrzebuje budowy silnych więzi łączących naukę i biznes. Nowe możliwości, które powstają w momencie wykorzystania zasobów firm i potencjału polskiej nauki umożliwiają naszej gospodarce skok w przyszłość. Multidyscyplinarne centrum badawcze dla sektora energetycznego i przemysłowego to przyczółek przemysłu 4.0 w którym opracowywane będą nowe technologie bezpośrednio przyczyniające się do rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski – dodał Waldemar Buda, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

Prezesi spółek KGHM oraz PGE podkreślili, jak ważne jest łączenie nauki z biznesem, co wiąże się ze znajdowaniem najlepszych rozwiązań dla sektoru przemysłowego i energetycznego.

Dzięki przystąpieniu do tego strategicznego partnerstwa PGE wzmacnia swoją aktywność na rzecz ścisłej kooperacji z sektorem naukowym. Projekt ten jest dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki. W PGE wierzymy, że połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczenia z wiedzą instytucji naukowych umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym umocnimy się na pozycji lidera krajowego sektora energetycznego – podkreślił Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Konsekwentnie realizujemy strategię na lata 2019-2023. Jednym z jej priorytetów jest efektywność, także energetyczna. Nasza działalność, choć oparta na tradycyjnej branży surowcowej, wymaga nieustannego rozwoju. Szczycimy się mianem lidera polskiej gospodarki i międzynarodowego czempiona i ciężko na to pracujemy. Inwestujemy, rozwijamy e-Przemysł, sięgamy po doświadczenia i wiedzę specjalistów i nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań. Z zaangażowaniem współtworzymy projekty łączące biznes i naukę. Wierzymy, że połączenie potencjałów daje impuls do odpowiedzialnego rozwoju i nowoczesnej polskiej gospodarki – zaznaczył  Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się podczas konferencji prasowej „Partnerstwo na rzecz innowacji”, zorganizowanej przez Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych, na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3. Podczas spotkania obecni byli: Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Waldemar Buda, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Adam Bugajczuk, Dyrektor naczelny ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Jarosław Twardowski, Dyrektor naczelny ds. komunikacji KGHM Polska Miedź S.A. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, a także Wiceprzes Zarządu ds. Operacyjnych PGE, Ryszard Wasiłek.

W imieniu instytucji umowę podpisali Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Henryk Baranowski, Prezez Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, a także Wiceprezesi KGHMPGE.

W ramach projektu naukowcy i przedsiębiorcy będą realizować wspólne zadania z zakresu m.in. Internetu rzeczy, digitalizacji, rozwoju mikroźródeł oraz zarządzania sieciami energetycznymi. Udostępnienie środowisku naukowemu i biznesowemu najnowocześniejszej infrastruktury badawczej ma na celu dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii służących poprawie wydajności energetycznej. Wpłynie to na rozwój oraz zapewni bezpieczeństwo krajowego sektora energetycznego.

Ze strony UKSW w uroczystości uczestniczyli

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia

dr Maria Hulicka, kanclerz UKSW

Zachęcamy do obejrzenia programu Echa dnia w TVP3, w którym prof. Marek Niezgódka oraz ks. dr Zenon Hanas opowiadali o celach porozumienia pomiędzy KGHM, PGE i UKSW, cyfrowej rewolucji oraz przyszłości Uniwersytetu: https://regiony.tvp.pl/12188736/echa-dnia

06 lipca 2019