Przejdź do treści

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

miniaturka tekst POMOC UKRAINIEUruchamiamy pomoc dla naszych studentów, którzy pochodzą z Ukrainy. Działania można wesprzeć wpłatą na specjalnie utworzone konto.  

W trosce o naszych studentów z Ukrainy podejmujemy działania w celu udzielenia niezbędnego wsparcia prawnego, materialnego oraz psychologicznego.

Studenci mogą się ubiegać o pomoc w formie zapomogi poprzez złożenie wniosku w Dziale Pomocy Materialnej UKSW. Nasze poradnie prawne są gotowe do udzielenia bezpłatnej pomocy. Zwiększona zostaje także liczba godzin pracy psychologa. W celu uzyskania potrzebnego wsparcia prosimy o kontakt na adres: ukraina@uksw.edu.pl

Natomiast w najbliższy poniedziałek, 28 lutego, o godz. 12.00 w Auli Schumana odbędzie się spotkanie dla wszystkich studentów i doktorantów, którzy pochodzą z Ukrainy. W czasie tego spotkania zostaną przekazane szczegółowe informacje o pomocy, jaką można uzyskać na naszej Uczelni.

Każdy może pomóc

Fundacja Rozwoju UKSW uruchomiła specjalne konto, na które można wpłacać datki na cel specjalny – pomoc obywatelom Ukrainy, którzy studiują oraz pracują na naszym Uniwersytecie. Zebrane środki zostaną przekazane potrzebującym w zależności od indywidualnych potrzeb takich jak opłacenie mieszkania, wyżywienie, środki niezbędne do nauki oraz codziennej egzystencji.

Zachęcamy do wsparcia studentów, doktorantów oraz pracowników UKSW, którzy ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę potrzebują naszej pomocy.

Wpłaty można dokonywać na konto – Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 06 1090 1056 0000 0001 3713 2620

Tytuł przelewu: Pomoc dla studentów i pracowników UKSW z Ukrainy

Zbiórka najpotrzebniejszych artykułów

Samorząd Studentów UKSW razem z Uniwersytetem organizuje zbiórkę artykułów spożywczych o długiej dacie przydatności oraz koców, termosów, kołder, poduszek, kubków termicznych i ciepłej odzieży. Prosimy o dostarczanie ich do siedziby Samorządu Studentów UKSW na kampusie Wóycickiego.

Źródło:  https://uksw.edu.pl/pl/

28 lutego 2022