Przejdź do treści

Warszawa wspiera młodych badaczy

Prezydent m. st. Warszawy zaprasza do naboru na stypendia dla doktorantów stołecznych uczelni. Ich celem jest wspieranie zainteresowania badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań.

Stypendium skierowane jest do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i realizują projekt badawczy w celu uzyskania stopnia doktora na uczelni mającej siedzibę w Warszawie. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł i przyznawana jest na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Obszary tematyczne, w których prowadzona jest rekrutacja:

 • zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy
 • zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi na terenie m.st. Warszawy
 • warszawscy seniorzy – aktywność a proces starzenia i dialog międzypokoleniowy na przykładzie działań i programów CAM Nowolipie
 • rola m.st. Warszawy w usamodzielnianiu wychowanków pieczy zastępczej
 • żywienie dzieci w placówce oświatowej
 • edukacja zdrowotna młodzieży
 • aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy
 • migracja i integracja: postawy mieszkańców Warszawy względem cudzoziemców/imigrantów; 
 • poczucie tożsamości warszawiaka/warszawianki wśród cudzoziemców
 • budżet obywatelski
 • zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa kulturowego
 • planowanie przestrzenne –  miasto zdrowe, zwarte i policentryczne
 • przestrzenie publiczne – typologia, rozwój, działania stymulujące tworzenie centrów lokalnych
 • innowacje w obszarze projektowania urbanistycznego i architektonicznego
 • crowdfunding jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • dzielnica innowacji
 • modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta

Więcej informacji na temat stypendiów dla doktorantów dostępnych jest na stronie: http://www.um.warszawa.pl/sdd

07 lipca 2019