Przejdź do treści

W języku angielskim o naszym muzeum

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wydało katalog o nazwie „Treasure houses of polish academic heritage”, w którym są również zbiory naszej uczelni. Publikacja trafi do polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

W anglojęzycznym katalogu zaprezentowanych zostało 106 jednostek gromadzących dziedzictwo akademickie z 64 wyższych uczelni w Polsce. Katalog w wersji papierowej oraz cyfrowej dostępny jest na stronie: https://muzeauczelniane.pl/ksiazka/THPAH.pdf

Publikacja jest efektem projektu „Skarby polskiego dziedzictwa uniwersyteckiego” (Treasures of the Polish University Heritage), który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. Dzięki temu wsparciu powstała anglojęzyczna strona SMU https://muzeauczelniane.pl/en/o-nas-english/ oraz przetłumaczony został na angielski katalog prezentujący najcenniejsze akademickie zbiory muzealne.

Z kolekcji muzealnej UKSW, prezentowanej w muzeum cyfrowym, bibliotece uniwersyteckiej i muzeum stacjonarnym wybraliśmy dziesięć obiektów. Są to godło wyhaftowane najcenniejszą nicią świata – bisiorem, dokumenty związane z procesem habilitacji ks. dr. Karola Wojtyły, fotografie z wizyty kardynała Stefana Wyszyńskiego na ATK oraz strajku studenckiego w 1981 roku, plakatu anonsującego występ uczelnianego chóru i cenne zbiory biblioteczne – w tym Inkunabuł Zophihlogium, starodruk kamedulski czy Brama Chlebnicka w Gdańsku – egzemplarz z teki przekazanej ATK przez ks. prof. Kruszyńskiego.

Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych powstało w 2014 roku. Jego celem jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych.

 

muzeum katalog

źródło: www.uksw.edu.pl

18 marca 2021