Przejdź do treści

W DRODZE PO MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zakończyła się wizytacja AVEPRO – watykańskiej Agencji Stolicy Apostolskiej do sprawy Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych.
W podsumowującym spotkaniu z ekspertami Agencji wziął udział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

– Jakość kształcenia świadczy o wysokim poziomie uczelni, dlatego tak ważne są starania dydaktyków, aby jak najlepiej przekazywać studentom wiedzę. Dotychczas wszystkie kierunki kształcenia na UKSW otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ale chcemy wychodzić dalej i starać się o międzynarodowe certyfikaty jakości kształcenia. Mam nadzieję, że wynik wizytacji AVEPRO na wydziałach kościelnych UKSW będzie pozytywny – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW po spotkaniu podsumowującym wizytę grupy ekspertów z watykańskiej Agencji.

Wizytacja zewnętrzna in situ rozpoczęła się 4 marca 2024 roku na Wydziale Teologicznym, następnie eksperci odwiedzili Wydział Prawa Kanonicznego. Dwa kolejne dni wizytacji miały miejsce na kampusie przy ul. Wóycickiego, gdzie mieszczą się siedziby Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydziału Studiów nad Rodziną. Każdy dzień obejmował spotkanie z zespołem do spraw samooceny poszczególnych wydziałów oraz władzami wydziałów i instytutów. Eksperci rozmawiali również z pracownikami, doktorantami i studentami. Istotnym elementem wizytacji było poznanie zaplecza badawczego i dydaktycznego UKSW oraz partnerów zewnętrznych poszczególnych jednostek.

– Poddanie się ocenie instytucjonalnej dokonywanej przez AVEPRO jest obowiązkiem wynikającym z aktów prawnych Stolicy Apostolskiej. Prawo dotyczące szkolnictwa wyższego i systemu kształcenia na wydziałach kościelnych obowiązuje także cztery spośród dwunastu wydziałów UKSW. Czas spędzony z ekspertami Agencji był bardzo dobry, a wstępne uwagi poczynione podczas spotkań z pewnością zostaną zaaplikowane na naszym Uniwersytecie – dodał rektor UKSW.

źródło: uksw.edu.pl

25 marca 2024