Przejdź do treści

Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gozdowie przy wsparciu UO UKSW to główny cel umowy zawartej pomiędzy naszą Uczelnią a Gminą Gozdowo.

Porozumienie podpisali ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW oraz wójt Dariusz Kalkowski.

W spotkaniu uczestniczyli także dr Kazimierz Szałata, kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie Anna Szpakowicz, dyrektor Terapii Zajęciowej Magdalena Nawrocka, oraz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie ks. Waldemar Dziewulski.

Wsparcie przy tworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gozdowie wpisuje się w jeden ze strategicznych celów działalności UKSW jakim jest społeczna odpowiedzialność i kształtowanie postaw obywatelskich.

Współpraca obejmie szeroką działalność edukacyjną, społeczną, kulturalną i artystyczną ukierunkowaną na osoby starsze. Wedle zapisów umowy Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie będzie formą aktywizacji i rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych. Cele te będą realizowane poprzez m.in. poprzez prowadzenie otwartych zajęć dokształcających z zakresu nauki, kultury i sztuki. Uniwersytet będzie także promował rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej a także kwestie związane ze zdrowym stylem życia i ochroną zdrowia.

03 listopada 2023
Autor: za: www.uksw.edu.pl