Przejdź do treści

Uniwersytecki patronat

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie zostało objęte opieką naukowo-dydaktyczną naszego Uniwersytetu.

Celem podpisanego przez JM Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego i Dyrektor LO Małgorzatę Dąbrowską porozumienia jest propagowanie nauki i podnoszenie efektów kształcenia.

Będzie to realizowane poprzez organizowanie m.in. wykładów, warsztatów wyjazdowych w VIII LO, zapoznawanie uczniów ze specyfiką zajęć akademickich oraz wizyty uczniów na UKSW, połączone z możliwością udziału w zajęciach, wykładach i konferencjach naukowych organizowanych na uczelni.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie należy do najstarszych szkół średnich stolicy. W rankingu stołecznych szkół średnich zajmuje wysoką pozycję, w tegorocznym – znalazło się na 2. miejscu.

03 lipca 2019