Przejdź do treści

Uniwersytecka Komisja Wyborcza powołana

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński zwołał pierwsze zebranie Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

Powołanie, skład i działanie Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej regulują przepisy ordynacji wyborczej UKSW zawarte w Załączniku Nr 2 do Statutu UKSW. Powstanie Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej rozpoczyna proces wyłaniania władz Uczelni w kadencji 2020-2024.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 8 stycznia br., wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza-protokolanta. Zostali nimi: ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stępień (WPK), dr hab. Marcin Wielec (WPiA) oraz mgr Iwona Stefańczyk-Gąska (adm./BO). Pozostali członkowie Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej:

ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło (WT)
prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh)
prof. dr hab. Czesław Grajewski (WNHS)
prof. UKSW dr hab. Jolanta Łodzińska (WSE)
prof. UKSW dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska (WNH)
prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (WMP.SNS)
prof. UKSW dr hab. Barbara Galas (WNP)
prof. dr hab. Rafał Miłaszewski (WBNS)
ks. prof. UKSW dr hab. Józef Młyński (WSR)
prof. UKSW dr hab. Marek Czarkowski (WMCM)
mgr Arkadiusz Mróz (WPK)
mgr Marcin Kołodziej (SaD)
Paulina Seremak (SaS)

19 stycznia 2020