Przejdź do treści

UKSW z certyfikacją Ministerstwa Zdrowia

UKSW jest pierwszą instytucją, której Ministerstwo Zdrowia nadało uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” w ramach działania ŚCZP.

Celem Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego jest działanie środowiskowego modelu świadczenia usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (dzieci, młodzieży i dorosłych) na terenie dzielnicy Bielany. W ramach ŚCZP możliwe jest uzyskanie pomocy, którą oferuje około 30 zrzeszonych podmiotów –  jednostek i instytucji wspierających zdrowie psychiczne. Wsparciem objęto już ponad 1,5 tys. podopiecznych, co pozwoliło na poprawę dostępności opieki psychiatrycznej w środowisku lokalnym.

28 grudnia 2019