Przejdź do treści

UKSW a Społeczna Odpowiedzialność

UKSW przystąpił do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W imieniu Uniwersytetu dokument podpisał Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. prof. Ryszard Czekalski.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to dokument, którego celem jest upowszechnianie wartości akademickich oraz popularyzowanie nauki. Zakłada zaangażowanie szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych.

 

 

 

Podczas kongresu w Krakowie z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do deklaracji przystąpiło kolejnych 58 uczelni, w tym UKSW.

 

 

źródło:http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C78627%2C58-uczelni-podpisalo-deklaracje-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni.html

źródło zdjęć: MIIR

24 września 2019