Przejdź do treści

Terminarz czynności wyborczych

Uniwersytecka Komisja Wyborcza 28 stycznia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych.

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH:

1. Wybór elektorów Uniwersytetu – od 18 lutego do końca marca 2020 r.

2. Stwierdzenie przez wydziałowe komisje wyborcze spełnienia wymagań przez elektorów Uniwersytetu – do 7 kwietnia 2020 r.

3. Wskazywanie na piśmie przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej kandydatów na rektora – do 7 kwietnia 2020 r.

4. Podjęcie uchwały przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą o dopuszczeniu kandydatów na rektora i publikacja listy kandydatów na rektora – do końca kwietnia 2020 r.

5. Stwierdzenie przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą dokonania wyboru kolegium elektorów Uniwersytetu – do końca kwietnia 2020 r.

6. Zwołanie posiedzenia kolegium elektorów Uniwersytetu w celu prezentacji kandydatów na rektora – do 8 maja 2020 r.

7. Dokonanie wyboru rektora przez kolegium elektorów Uniwersytetu i stwierdzenie dokonania wyboru rektora – do 22 maja 2020 r.

8. Wybór członków Senatu i rad dyscyplin naukowych i rad wydziałów – po dokonaniu wyboru rektora, do 30 czerwca 2020 r.

04 lutego 2020