Przejdź do treści

Targi Pracy na UKSW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez dzisiejszy rynek pracy, Biuro Karier UKSW organizuje Dzień Pracodawcy. Wydarzenie odbędzie się 28 listopada w bud. 21 na kampusie Wóycickiego.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w holu na III piętrze.

Targi pracy skierowane do studentów i absolwentów UKSW zorganizowane zostaną w formie krótkich prezentacji firm połączone ze spotkaniami rekrutacyjnymi. Będzie to idealna okazja do poznania się z pracodawcami i skonfrontowania swoich umiejętności z wymaganiami stawianymi przez rynek pracy. Udział praktyków reprezentujących daną branżę lub określony zawód ma na celu dostarczenie informacji dotyczących polityki i warunków rekrutacyjnych, charakteru pracy, wymaganych kompetencji, szans awansu.

Spotkania umożliwią poznanie struktur organizacyjnych panujących wewnątrz firmy oraz poznanie ludzi, którzy w niej pracują. W czasie spotkań będzie możliwość zadawania pracodawcom pytań, co może się przyczynić do nawiązania ciekawych dyskusji i głębszego poszerzenia wiedzy przydatnej podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Na potrzeby spotkania Biuro Karier UKSW zgromadziło kilka dużych firm oraz Instytucji, w tym Departament Służby Cywilnej, który reprezentuje wszystkie ministerstwa oraz organy administracji publicznej z otwartymi procesami rekrutacyjnymi.

Załączony katalog pozwoli zapoznać się z profilem działalności poszczególnych wystawców – Pobierz

Harmonogram Targów – Pobierz

Zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacjach oraz spotkaniach z wybranymi pracodawcami. Nieformalna rozmowa może okazać się początkiem wspaniałej kariery w wybranej firmie – czego wszystkim uczestnikom życzymy! Zachęcamy do zabrania ze sobą aktualnego CV!

Podczas targów będzie także okazja do uzyskania porad od doradców zawodowych na co dzień pracujących w Biurze Karier UKSW oraz możliwość umówienia się na indywidualną konsultację dotyczącą wyboru i rozwoju ścieżki kariery.

targi pracy UKSW

22 listopada 2019