Przejdź do treści

Sztuczna inteligencja w służbie medycyny

Błyskawiczna diagnostyka chorób oczu przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. UKSW we współpracy z prof. Robertem Rejdakiem oraz prof. Marco Zarbinem rozwija projekt telemedycyny w okulistyce.

Pionierem wykorzystania sztucznej inteligencji w okulistyce jest prof. Marco Zarbin z Uniwersytetu Rutgers w New Jersey, który w Stanach Zjednoczonych przeprowadził badania na pacjentach w trakcie tzw. czasu wolnego, podczas pobytu w urzędzie czy po mszy świętej. Taki sposób diagnostyki okazał się niezwykle skuteczny, dlatego profesor postanowił rozszerzyć swoje działania w Europie. W Polsce prof. Zarbin współpracuje z prof. Robertem Rejdakiem, prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, kierownikiem Kliniki Okulistyki UM w Lublinie.

Pilotażowy projekt diagnostyki okulistycznej prof. Zarbina i prof. Rejdaka prowadzony jest w Lublinie. W przyszłym roku zasięg projektu ma się powiększyć. Pomysłodawcy chcieliby przebadać jak największą liczbę Polaków na terenie całego kraju.

W Lublinie, zbadaliśmy 60 osób. 30 procent z nich miało objawy choroby, o których nie wiedziało. Liczby pokazują skalę problemu, a dzięki naszym badaniom pacjent bardzo szybko dowiaduje się o chorobie i dzięki temu, może szybko zareagować i rozpocząć diagnostykę leczenia – mówi prof. Robert Rejdak, kierownik projektu w Polsce.

rejdak zarbin

Dzięki badaniom znacznie wzrośnie poziom wykrywalności chorób oczu, a w konsekwencji zwiększy się

skuteczność leczenia i możliwość zapobieżenia rozwojowi choroby na bardzo wczesnym etapie.

Prof. Zarbin podkreśla, że telemedycyna to nic nowego, a jedynym problemem jest konieczność przeorganizowania sposobu diagnozowania oraz usprawnienie systemu, tak aby pacjenci mogli szybko podjąć proces leczenia:

Należy przeorganizować obecny system z wykorzystaniem istniejących metod. Proste połączenie medycyny z nowoczesnymi technologiami zwiększa skuteczność i szybkość leczenia. Pacjentowi wykonujemy zdjęcie oka, następnie zdjęcie jest analizowane przez system (sztuczną inteligencję). Jeśli pacjent jest zdrowy, może wrócić po roku na diagnostykę. Jeśli program wykryje nawet wczesne etapy choroby, wysyła wówczas informację, że pacjent powinien udać się do lekarza. Program wskazuje również gradację pilności – dodaje prof. Zarbin.

 

Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński zaznacza, że udział w projektach naukowych z zakresu medycyny jest elementem budowania Collegium Medicum naszego Uniwersytetu: – Angażujemy się w projekty ważne naukowo i społecznie. Połączenie medycyny oraz nowych technologii jest dla UKSW niezwykle istotne w kontekście budowania potencjału Wydziału Medycznego – podkreśla rektor Dziekoński.

W UKSW tworzymy Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, którego jednym z obszarów specjalizacji będzie medycyna cyfrowa, w tym okulistyka. W CNT tworzymy zespół, który będzie się zajmował wszystkimi obszarami, od diagnostyki i badań epidemiologicznych, aż do wspomagania diagnostyki i projektowania terapii – dodaje prof. Marek Niezgódka, Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii.

Drugi etap pilotażu odbędzie się w przyszłym roku, kiedy prof. Zarbin przyjedzie do Polski z większym zespołem. W tych badaniach będą wykorzystywane kamery w pozycji stojącej. Badania te pomogą również określić inne parametry zdrowia w bardzo krótkim czasie, tj. 10 sekund. Badania będą się odbywały w przestrzeniach użyteczności publicznej.

Nie ma odwrotu od wykorzystania nowych technologii również w medycynie – podkreśla bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski – te badania są tego dowodem oraz wyrazem troski o człowieka i jego zdrowie. Ważne, że badania będą prowadzone w przestrzeniach otwartych, również przy parafiach, dzięki czemu pacjenci będą mieli do nich łatwy dostęp.

06 listopada 2019