Przejdź do treści

Szkoła Doktorska na UKSW

3 czerwca Rektor UKSW powołał Szkołę Doktorską UKSW. Prowadzone w jej ramach kształcenie obejmować będzie dyscypliny, w których Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Szkoła doktorska to nowa forma kształcenia doktorantów zmierzająca do uzyskania stopnia naukowego doktora. Kształcenie będzie odbywać się interdyscyplinarnie w następujących dyscyplinach: nauki teologiczne, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, pedagogika, literaturoznawstwo, historia, nauki fizyczne, matematyka.

Zasady rekrutacji oraz program kształcenia w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uchwalono podczas majowego posiedzenia Senatu UKSW. Pierwsi doktoranci rozpoczną naukę już od 1 października 2019 roku.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczęła się 1 lipca.

 

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej dostępnych jest w Monitorze UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4301

Zasady rekrutacji:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4269

Program kształcenia:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4270

Regulamin Szkoły Doktorskiej UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4331

Informacje dotyczące rekrutacji w Internetowej Rejestracji Kandydatów:

https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/

Pozostałe informacje – w Biurze Szkoły Doktorskiej pod adresem: szkoladoktorska@uksw.edu.pl

Na pytania związane z rekrutacją i organizacją kształcenia odpowiada Igor Kilanowski z Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych: i.kilanowski@uksw.edu.pl

08 czerwca 2019