Przejdź do treści

Święto UKSW

Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na uroczyste obchody Święta UKSW w dniach 22 i 25 maja 2016 roku.

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI

22 maja 2016 r. (niedziela)  godz. 9:00

Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora Ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Kościół pw. Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

25 maja 2016 r. (środa) godz. 11:00

Uroczysta sesja – Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Aula im. Jana Pawła II, kampus przy ul. Dewajtis 5.

  • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora
  • Wręczenie odznaczeń państwowych i  resortowych
  • Gaudeamus Igitur
  • Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
  • Uroczysta promocja doktorów
  • Gaude Mater Polonia
  • Część artystyczna – recital fortepianowy w wykonaniu Agaty Hołdyk

Piknik: Teren kampusu uniwersyteckiego, ul. Dewajtis 5 w Warszawie

22 maja 2016