Przejdź do treści

Sukcesy Samorządu Doktorantów UKSW

krd strCzłonkowie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW we władzach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Doktoranccy Delegaci zebrani podczas XXII Zjazdu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w Lublinie oraz XIV Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Warszawie wybrali nowe władze tych organizacji na kandencję 2018.

Wielkim sukcesem naszego Uniwersytetu jest powołanie Wiceprzewodniczącej Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW mgr Justyny Słowińskiej (Wydział Teologiczny) na Przewodniczącą Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. DFUP jest porozumieniem branżowym składającym się z doktorantów uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Z kolei podczas obrad Krajowej Reprezentacji Doktorantów w skład Komisji Rewizyjnej powołany został mgr Igor Kilanowski (Wydział Prawa Kanonicznego) Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW.

KRD jest organem ustawowym, reprezentującym ogół polskich doktorantów. KRD wyraża opinie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach doktoranckich oraz dotyczących funkcjonowania nauki i systemu szkolnictwa wyższego.

Serdecznie gratulujemy!

05 grudnia 2017