Przejdź do treści

Sukces Koła Naukowego PR w Social Media

Koło Naukowe Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW „Public Relations w Social Media” zajęło III miejsce w konkursie DOCUP 2018.

 

Nagroda została przyznana w kategorii „Wydarzenie naukowe”. Jej uroczyste wręczenie nastąpi 15 grudnia 2018 roku podczas zjazdu DFUP we Wrocławiu.

Wśród zgłoszonych do konkursu autorskich wydarzeń koła znalazły się m. in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Public relations in non-commercial institutions on the Internet”, podczas której swoje prelekcje wygłosili uznani naukowcy m.in. z Czech, Słowacji oraz Rosji. W ramach konkursu Koło PR w Social Media zgłosiło także debatę ekspercką pod tą samą nazwą z odpowiednikiem polskim: „Public relations w instytucjach niekomercyjnych w Internecie”, w której wzięli udział cenieni praktycy dziedziny public relations w Polsce m.in. Marcin Olkowicz – wówczas dyrektor Związku Firm Public Relations.

Innym wydarzeniem, które zostało docenione przez komisję konkursową były organizowane w przeszłości oraz obecnie otwarte warsztaty, wykłady i szkolenia z dziedziny Public Relations, marketingu, social media czy coachingu, prowadzone przez znanych w branży trenerów i specjalistów.

Organizatorem konkursu DOCUP 2018 jest Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) skupiające Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównym zadaniem Forum jest reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą, organizacja oraz wsparcie inicjatyw naukowych.

10 grudnia 2018