Przejdź do treści

Stypendia na UKSW

 

Jednorazowe stypendium w wysokości 2 tysiące złotych brutto zostanie przyznane w drodze konkursu za dotychczasowe osiągnięcia w obszarze rozwoju naukowego i badawczego. Wśród sukcesów wykazać również można zaangażowanie na rzecz UKSW, zaangażowanie społeczne oraz szczególne osiągnięcia w nauce i działalności pozauczelnianej

Wnioski o stypendium należy składać do końca stycznia 2017 roku w Biurze Organizacyjnym przy ul. Dewajtis 5, pokój 108, w godzinach od 9.00 do 14.30.

Stypendia zostały podzielone pomiędzy następujące grupy:

  • Studenci – 25 stypendiów
  • Doktoranci – 10 stypendiów
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni – 10 stypendiów
  • Pracownicy administracji – 5 stypendiów

Wniosek do pobrania: TU

Warunkiem otrzymania stypendium jest wskazanie przez Wnioskującego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK.

02 stycznia 2017