Przejdź do treści

Studia pielęgniarskie na UKSW!

Trwa rejestracja kandydatów na studia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia w języku polskim oraz po angielsku.

Do 11 lutego trwa rekrutacja na pielęgniarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyjątkowość tej oferty polega na tym, że studia mogą się odbywać w języku polskim lub angielskim. To jedyne tego typu studia w Warszawie.

Pielęgniarstwo w języku angielskim na UKSW dedykowane jest zarówno dla obcokrajowców jak i Polaków. Co ważne, studia 3-letnie stacjonarne są nieodpłatne dla każdego studenta przez cały cykl kształcenia. To ogromna korzyść dla studentów – studia obcojęzyczne na większości polskich uczelni są odpłatne.

Więcej informacji na temat pielęgniarstwa oraz zasady rekrutacji można przeczytać na stronie Collegium Medicum UKSW https://collegium-medicum.uksw.edu.pl/pielegniarstwo.

Rejestracja dla kandydatów na pielęgniarstwo w języku angielskim: https://irk.uksw.edu.pl/?change_lang=en

Rejestracja dla kandydatów na pielęgniarstwo w języku polskim: https://irk.uksw.edu.pl/

Więcej na stronie: rekrutacja.uksw.edu.pl

Zasady rekrutacji dla wszystkich rodzajów matur (polska „nowa” matura, polska „stara” matura, matura zagraniczna, matury IB/EB) dostępne są załączniku 1 – pielęgniarstwo w języku polskim oraz załączniku 2 – pielęgniarstwo w jęz. angielskim.

Zarejestruj się na studia

Szczegółowe informacje w Biurze Rekrutacji: tel. 22/  569 68 32;   569 96 93;   569 96 94;   569 96 92
e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
e-mail: irk@uksw.edu.pl
e-mail dla kandydatów z zagranicy: admission@uksw.edu.pl

Biuro przyjmuje interesantów w godzinach 9:00-14:00 od poniedziałku do piątku.

19 grudnia 2018