Przejdź do treści

Statystyki rekrutacji 2019/2020

Kierunek lekarski, psychologia oraz ekonomia – w pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 właśnie te kierunki były najchętniej wybierane przez kandydatów na studia na UKSW.

Poniżej prezentujemy liczbę osób na miejsce i progi punktowe w pierwszej turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie 2019/2020:

 Liczba osób na miejsce:
Kierunek lekarski 16,41
Psychologia 13,82
Ekonomia 8,94
Administracja 6,20
Prawo 6,06
Stosunki międzynarodowe 5,50
Informatyka 5,29
Pielęgniarstwo 5,20
Filologia włoska 5,03
Pedagogika 4,88
Dziennikarstwo ogólne 4,18
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne 4,18
Człowiek w cyberprzestrzeni 4,04
Socjologia 3,95
Komunikacja medialno-kulturowa 3,90
Filologia polska 3,58
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 3,24
Kulturoznawstwo 3,18
Europeistyka 3,10
Chemia 2,93
Ochrona środowiska 2,82
Pedagogika specjalna 2,74
Ochrona dóbr kultury i środowiska 2,68
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2,60
Matematyka 2,57
Prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa 2,40
Archeologia 2,20
Nauki o rodzinie 2,20
Praca socjalna 2,20
Historia 2,15
Biologia 2,11
Nursing, first cycle studies 2,04
Politologia 2,04
Filozofia 1,96
Historia sztuki 1,92
Prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna 1,88
Filologia klasyczna 1,75
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,63
Coaching i mediacje społeczne (specjalność) 1,60
Muzeologia 1,60
Inżynieria środowiska 1,16
Fizyka 1,13
Progi punktowe ostatniej osoby zakwalifikowanej w ramach limitu miejsc:
Kierunek lekarski 75,20
Komunikacja medialno-kulturowa 75,00
Dziennikarstwo ogólne 74,90
Prawo 74,40
Psychologia 73,20
Filologia polska 69,80
Stosunki międzynarodowe 67,30
Informatyka 67,20
Filologia włoska 67,00
Prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa 66,60
Ekonomia 66,25
Administracja 62,50
Kulturoznawstwo 62,40
Matematyka 61,80
Historia 59,70
Socjologia 57,60
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 57,60
Filozofia 57,20
Politologia 56,90
Europeistyka 56,30
Archeologia 55,80
Historia sztuki 55,50
Pedagogika 54,90
Muzeologia 54,80
Pielęgniarstwo 54,60
Prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna 53,10
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne 52,70
Ochrona dóbr kultury i środowiska 51,90
Człowiek w cyberprzestrzeni 51,10
Ochrona środowiska 51,00
Pedagogika specjalna 50,70
Biologia 50,40
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 49,85
Filologia klasyczna 49,30
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 49,00
Nauki o rodzinie 48,30
Praca socjalna 45,60
Chemia 44,80
Inżynieria środowiska 31,20
14 sierpnia 2019