Przejdź do treści

Statuetka 20-lecia UKSW

Retransmisja Gali Jubileuszowej z okazji 20-lecia UKSW, podczas której przyznane zostały statuetki „W Kierunku Człowieka” odbędzie się 23 grudnia o godzinie 21 na antenie TVP 1.

W roku jubileuszowym dla naszego Uniwersytetu uhonorowane statuetką „W Kierunku Człowieka” zostają osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Uczelni. Jej tytuł nawiązuje do tytułu księgi pamiątkowej, którą społeczność Akademii Teologii Katolickiej wręczyła Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji 25-lecia jego święceń biskupich.

Geneza nagrody sięga publikacji stworzonej pod redakcją ks. bp Bohdana Bejze, którego dzieła poświęcone były m.in. współczesnej myśli filozoficznej czy zagadnieniom związanym z kulturą polską zakorzenioną w chrześcijaństwie.

Statuetka „W Kierunku Człowieka” została zaprojektowana i stworzona przez Arkadiusza Latosa w Pracowni Arkasza w Kielcach.

W składzie Kapituły ds. przyznania Medalu i Statuetki 20-lecia UKSW znaleźli się: ks. prof. Henryk Skorowski, Przewodniczący Komitetu, ks. prof. Ryszard Czekalski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, ks. prof. Maciej Bała, Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju, prof. Anna Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, ks. dr Zenon Hanas, Dyrektor Kancelarii Rektora UKSW oraz dr Maria Hulicka, Kanclerz UKSW i mgr Anna Kołcz, Kwestor UKSW.

23 grudnia 2019