Przejdź do treści

Społeczna działalność na rzecz więźniów

WNP UKSW, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się 24 lutego.

Honorowym patronatem konferencję objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Problematyka społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin jest obszarem interesującym zarówno teoretyków, badaczy, jak i praktyków zajmujących się bezpośrednimi formami wspierania osadzonych oraz ich rodziny. Zapraszamy do udziału w konferencji kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką konferencji. W dyskusji nad proponowanymi tematami będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki. Zamierzeniem konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

plakat2

 

17 lutego 2020