Przejdź do treści

Solidarni z Ukrainą

Senat UKSW w uchwale przyjętej przez aklamację wyraził solidarność z narodem ukraińskim.
– Solidaryzujemy się ze wszystkimi ludźmi, którzy w tej chwili przeżywają grozę rozpoczętej wojny – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW otwierając posiedzenie Senatu. – W sposób szczególny myślimy o naszych przyjaciołach z Łucka, z którymi współpracujemy w ramach Uniwersytetu Otwartego. Pamiętamy o wszystkich dotkniętych działaniami wojennymi i modlimy się o pokój, rozsądek i rozum – dodał.
Senat UKSW w uchwale przyjętej przez aklamację wyraził solidarność z narodem ukraińskim.

Senat UKSW w uchwale przyjętej na wniosek Rektora, wyraził łączność z współpracującymi z Uczelnią ukraińskimi ośrodkami naukowymi, a także nauczycielami akademickimi, pracownikami administracji, doktorantami i studentami, którzy są członkami naszej społeczności. Zazaczono iż, działania podjęte na terytorium suwerennej i niezależnej Ukrainy uderzają w światowy pokój i są podsycane imperialistycznymi zapędami władz Federacji Rosyjskiej.

„W duchu akademickiej i ponadnarodowej solidarności Senat UKSW wzywa do zakończenia konfliktu oraz poszanowania suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej  Ukrainy zgodnie z nauczaniem bł. Stefana kard. Wyszyńskiego: „Przypominamy prawa człowieka: prawo do bytu i życia, prawo do Boga, prawo do prawdy, prawo do miłości (…) Przypominamy prawa narodu: prawo do wolności Ojczyzny, do wierności Ojczyźnie, do miejsca w Ojczyźnie, do dziejów, do języka, kultury (…). Kto broni tych praw, oddaje przysługę ładowi i pomyślności społecznej” –  napisano w uchwale.

Podczas posiedzenia Senatu prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. zapewniła o podjęciu działań wspierających studentów pochodzących z Ukrainy. – Udzielone zostanie wsparcie materialne, prawne, socjalne oraz psychologiczne dla wszystkich potrzebujących – zaznaczyła.

Z inicjatywy Duszpasterstwa Akademickiego UKSW w najbliższy poniedziałek 28 lutego, w kościele św. Józefa na kampusie przy ul. Wóycickiego o godz. 10.00 będzie sprawowana Msza Św. w intencji pokoju na Ukrainie. Mszę poprzedzi adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona od godz. 8.00.

źródło: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2855-solidarni-z-ukraina-draft

25 lutego 2022