Przejdź do treści

Skuteczne uczenie się i nauczanie w czasach pandemii

Jak aktywizować studentów i komunikować się z nimi w czasach pandemii? Jak się uczyć i zbierać informacje? Od 19 października rozpoczynamy Tydzień Jakości Kształcenia.

Tydzień jakości kształcenia skierowany jest zarówno do studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji naszej uczelni. Od poniedziałku 19 października można wziąć udział w warsztatach, wykładach i panelach dyskusyjnych. Większość spotkań i debat odbędzie się online. Program odpowiada na potrzeby, jakie pojawiły się w czasach pandemii. Jednostką koordynującą wydarzenie jest Centrum Rozwoju Dydaktyki. Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy pod adresem: http://crd.uksw.edu.pl/program-tygodnia-jakosci-ksztalcenia/

PLAN TYGODNIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PONIEDZIAŁEK 19.10.2020
 • 9:30-10:30 – Nowoczesne metody dydaktyczne – czyli jak aktywizować studentów w okresie pandemii i poza nim (dobre praktyki).

PROWADZĄCY: dr hab. Marek Świerczyński – prof. uczelni, dr Natalia Kohtamaki, dr Zbigniew Więckowski – Wydział Prawa i Administracji

 • 12:00 – Kardynał Stefan Wyszyński, a świat akademicki. Kontekst historyczny.

PROWADZĄCY: Wydział Społeczno-Ekonomiczny


WTOREK 20.10.2020
 • 10:00 – Emisja głosu.

PROWADZĄCY: prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska – Wydział Teologiczny

 • 10:00 – Selekcja informacji, uczenie się, pamięć, zapominanie: co o tych złożonych procesach wiemy z badań neurofizjologicznych.

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Krzysztof Turlejski – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 • 12:00 – Tworzenie zajęć i notatek w programie One Note.

PROWADZĄCY: mgr Krzysztof Rutkowski – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 • 13:00 – Sprawność fizyczna i zdrowie w cyberczasach.

PROWADZĄCY: dr Barbara Głasek – Studium Wychowania Fizycznego

 • 13:00 – Komunikacja ze studentem w edukacji zdalnej – wyzwania, możliwości, propozycje.

PROWADZĄCY: prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska – Wydział Nauk Humanistycznych

 • 14:00 – Braterstwo na uniwersytecie – idea czy rzeczywistość?

PROWADZĄCY: ks. dr Wojciech Kućko – Wydział Studiów nad Rodziną


ŚRODA 21.10.2020

I grupa: godz. 8:00-10:00 – szkolenie stacjonarne w pracowni komputerowej
II grupa: godz. 15:00-17:00 – szkolenie stacjonarne w pracowni komputerowej

 • Skuteczne strategie uczenia się, a codzienna praktyka młodzieży.

PROWADZĄCY: dr Artur Baranowski – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 • 10:00 – Czy warto tworzyć podcasty naukowe?

PROWADZĄCY: ks. dr hab. Maciej Bała – profesor uczelni, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 • 13:30 – Tworzenie edukacyjnych multimediów wielokrotnego użytku.

PROWADZĄCY: dr Marek Robak – Wydział Teologii. Pracownia Badań Komunikacji Cyfrowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

 • 14:00 – Wybrane aspekty obsługi platformy Moodle – poziom zaawansowany.

PROWADZĄCY: dr Tomasz Eisenbardt – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 • 16:00 – O tym czy 5+5 może być czasem równe 7, o zastosowaniach arytmetyki modularnej w kryptografii oraz o innych matematycznych metodach zabezpieczania danych w sieciach komputerowych.

PROWADZĄCY: dr hab. Mirosław Kurkowski – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych


CZWARTEK 22.10.2020
 • 12:00 – Kulturowe granice integracji europejskiej, a edukacja. Próba problematyzacji zagadnienia.

PROWADZĄCY: dr Piotr Dejneka – Wydział Nauk Humanistycznych

 • 13:00 – Jak mówić, żeby nas słuchali studenci i nie tylko – ABC wystąpień publicznych.

PROWADZĄCY: mgr Anna Gawrońska-Piotrowska – Wydział Teologiczny

 • 13:00 – Dostępność, czyli o tym, jak tworzyć materiały edukacyjne dostępnymi dla studentów z niepełnosprawnościami.

PROWADZĄCY: dr Katarzyna Kwiatkowska – Wydział Studiów nad Rodziną

 • 16:00 – Język łaciński metodą projektową na przykładzie zajęć dla studentów historii sztuki.

PROWADZĄCY: dr Bartłomiej Dźwigała – Wydział Nauk Historycznych

 • 16:00-17:30 – “Widoki Rzymu” Giovanniego Battisty Piranesiego oraz “Plan Willi Hadriana w Tivoli” Francesca Piranesiego a relacje rzymskich artystów z królem Polski Stanisławem Augusta – szkolenie stacjonarne w Sali.

PROWADZĄCY: mgr Leonardo SalvadoriKatarzyna Jursz-Salvadori – Studium Języków Obcych


PIĄTEK 23.10.2020
 • 9:00 – Czy nauka musi boleć? – O ergonomii pracy przy komputerze w dobie e-learningu.

PROWADZĄCY: dr hab. Andrzej Kotela – profesor uczelni, dr Aleksandra Stangret – Wydział Medyczny. Collegium Medicum

 • 10:00 – Formy aktywnego studiowania.

PROWADZĄCY: studentka Mariola Pirek – Wydział Prawa Kanonicznego, Samorząd Studentów

 • 13:30 – Edukacja dla cyberbezpieczeństwa.

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Grażyna Szpor – Wydział Prawa i Administracji

 • 15:00 – Wizualizacja w kształceniu akademickim.

PROWADZĄCY: dr Aneta Rayzacher-Majewska – Wydział Teologiczny

 • 16:00 – W głowie się nie mieści! – krzywa zapominania a efektywny e-learning.

PROWADZĄCY: dr hab. Andrzej Kotela – profesor uczelni, dr Aleksandra Stangret – Wydział Medyczny. Collegium Medicum

20 października 2020