Przejdź do treści

Rozwój potencjału infrastrukturalnego

W imieniu uczelni Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński podpisał umowę dotyczącą przekazania Uniwersytetowi ziemi o powierzchni blisko 14 hektarów w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Działka, przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zostanie przeznaczona na doposażenie uczelni. Reprezentantem ze strony KOWR przy podpisaniu dokumentu był Marcin Wysocki – Dyrektor w Oddziale Terenowym KOWR w Warszawie.

 

28 maja 2020