Przejdź do treści

Rozpoczęcie rejestracji na studia

Trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2021/2022. Przedstawiamy jak krok po kroku przejść przez proces rejestracji.

Rejestracja na studia z kwalifikacją* odbywa się w następujący sposób:

 1. Na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uksw.edu.pl należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
 2. Następnie, zapisać się na wybrany kierunek studiów (jeden lub kilka).
 3. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Każda osoba, która bierze udział w rekrutacji posiada indywidualny numer konta, który zostaje wygenerowany po wybraniu kierunku studiów. Opłata za jeden kierunek wynosi 85 złotych, za każdy następny 60 złotych.
 4. Na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) należy wgrać zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania ankiety o przyjęciu na studia. Zamieszczenie fotografii dotyczy także kandydatów, którzy rejestrują się na studia II stopnia.

Ogłoszenie wyników

Kandydatom, którzy zarejestrowali się na studia z kwalifikacją w dniu ogłoszenia wyników w systemie IRK ukaże się jeden z poniższych statusów:

 • „zakwalifikowany” – oznacza, że kandydat może złożyć dokumenty na Wydziale,
 • „wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej w kolejnych turach, chyba że na jego koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w pierwszej turze,
 • „niezakwalifikowany” – kandydat nie bierze udziału w dalszym procesie rekrutacji.

Aby zarejestrować się na studia bez kwalifikacji** kandydat powinien:

 1. Zarejestrować się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnić wymagane dane.
 2. Zapisać się na wybrany kierunek studiów (jeden lub kilka).
 3. Wnieść opłatę rekrutacyjną.
 4. Na platformie IRK wgrać zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania ankiety o przyjęciu na studia.
 5. Złożyć dokumenty w terminie podanym przez Wydział.

* Studia stacjonarne na wszystkich Wydziałach i niestacjonarne na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz na kierunku Psychologia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

** Studia niestacjonarne na wszystkich Wydziałach z wyjątkiem Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz na kierunku Psychologia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Źródło: uksw.edu.pl

11 czerwca 2021