Przejdź do treści

Rodzina i prawa dziecka

WSR UKSW zaprasza na międzynarodową konferencję naukową w 30. rocznicę przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Konferencja odbędzie się 26 września w Auli Shumana przy ul. Wóycickiego 1/3.

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” zapraszają na konferencję „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka„.

Rok 2019 ma szczególne znaczenie dla dyskusji dotyczącej praw dziecka. Dokładnie bowiem trzydzieści lat temu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Celem konferencji jest pogłębiona refleksja na temat funkcjonowania dokumentu oraz zastanowienie się nad aktualnymi problemami, dylematami oraz wyzwaniami na przyszłość.

Program i szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://prawadziecka.ordoiuris.pl/

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a rejestracja prowadzona jest do 23 września przez formularz zmieszczony na stronie internetowej: https://prawadziecka.ordoiuris.pl/

23 września 2019