Przejdź do treści

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW

Trwają zapisy do Szkoły Doktorskiej UKSW. To nowa forma kształcenia doktorantów zmierzająca do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Kształcenie będzie odbywać się interdyscyplinarnie w następujących dyscyplinach: nauki teologiczne, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, pedagogika, literaturoznawstwo, historia, nauki fizyczne, matematyka.

Zasady rekrutacji:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4334

Regulamin Szkoły Doktorskiej UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4331

Informacje dotyczące rekrutacji w Internetowej Rejestracji Kandydatów:

https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/

Pozostałe informacje – w Biurze Szkoły Doktorskiej pod adresem: szkoladoktorska@uksw.edu.pl

21 sierpnia 2019