Przejdź do treści

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021 trwa! Na kandydatów czeka ponad 40 kierunków studiów na 12 wydziałach.

W bogatej ofercie edukacyjnej naszego Uniwersytetu znaleźć można zarówno kierunki humanistyczno-społeczne, ścisłe, a także przyrodnicze oraz medyczne – na nowo powstałym Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW oferujemy studia na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie. Proces rekrutacji na UKSW odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na stronie: www.irk.uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to uczelnia publiczna, oferująca studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne. Przy rejestracji na studia kandydatów obowiązuje opłata rekrutacyjna – wynosi ona 85 złotych za pierwszy kierunek studiów, zaś za każdy kolejny 60 złotych.

W tym roku akademickim przygotowano parę nowości – studia niestacjonarne na kierunkach: ekonomia menedżerska, matematyka, informatyka (studia II stopnia) a także kierunku lekarskim (studia jednolite magisterskie).

Rejestracja na studia stacjonarne trwa do 17 sierpnia, a ogłoszenie wyników nastąpi 24 sierpnia. Po tym terminie, każdy kto na swoje konto internetowe otrzyma komunikat o zakwalifikowaniu, od 25 do 27 sierpnia (I tura) będzie mógł złożyć wymagane dokumenty.

Szczegóły odnośnie zasad rekrutacji, harmonogramu i wykazu dokumentów, potrzebnych do przyjęcia na studia można znaleźć na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

24 lipca 2020