Przejdź do treści

Rekolekcje adwentowe

Duszpasterstwo Akademickie UKSW zaprasza na rekolekcje „Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”, które odbędą się w dniach 9 -11 grudnia.

Dzień pierwszy: Przez Maryję do Jezusa – miejsce Maryi w życiu i posłudze kard. Wyszyńskiego

Dzień drugi: Kardynał Wyszyński wychowawca narodu

Dzień trzeci: Kardynał Wyszyński wychowawca młodzieży

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin; dr historii, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; w latach 2003-2011 wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej; członek Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej, wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych; wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii; członek wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych.

77142280 462708604357205 4058987679495225344 n

01 grudnia 2019