Przejdź do treści

Razem budujmy przyszłość UKSW

04.06.2020 r. kolegium elektorów wybrało nowego Rektora UKSW. Dziś Rektor Elekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego kieruje słowa podziękowania do społeczności akademickiej.

Szanowna Społeczności Akademicka UKSW,

Składam serdeczne podziękowania za ogromne zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście, wybierając moją osobę do sprawowania ważnej i odpowiedzialnej funkcji Rektora UKSW.

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich elektorów za silny mandat, jaki otrzymałem do pełnienia misji, jaką jest zarządzanie Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Łączę wyrazy szacunku oraz podziękowania za pomoc oraz dotychczasową pracę na rzecz rozwoju naszej Alma Mater.

ks. prof. Ryszard Czekalski

09 czerwca 2020