Przejdź do treści

Ranking Perspektywy 2020

9 kierunków kształcenia na UKSW znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych kierunków studiów rankingu Perspektywy 2020. Cztery z nich awansowały w porównaniu z rokiem 2019.

W tegorocznym zestawieniu wyróżniono kierunki: teologię, psychologię, historię oraz chemię, które odnotowały awans w porównaniu z klasyfikacją z roku 2019 – w przypadku teologii było to jedno oczko w górę (z miejsca 3 na 2), psychologia znalazła się na miejscu 7 (w poprzednim roku była to 10 pozycja). Największy awans odnotowały: historia – z 11 miejsca w 2019 roku awansowała na 4 oraz chemia – z 18 pozycji w 2019 na 7 w 2020.

Ranking Perspektyw publikowany rokrocznie już od kilkunastu lat pomaga maturzystom, którzy zastanawiają się nad wyborem swojej edukacyjnej drogi – przedstawia uczelnie, wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami. Wśród nich wysoka pozycja Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowi najlepszą rekomendację przy wyborze studiów.

W ocenie ogólnej wśród Uniwersytetów UKSW zajął w tym roku 16 miejsce, zaś wśród wszystkich uczelni w kraju uplasował się na 47 pozycji. W tegorocznej klasyfikacji doceniono uczelnię w kategoriach: absolwent na rynku pracy (35 miejsce wśród uczelni akademickich, 7 wśród uniwersytetów szerokoprofilowych; prestiż (44 miejsce wśród uczelni, 11 miejsce wśród uniwersytetów szerokoprofilowych), a także potencjał naukowy (32 pozycja wśród uczelni wyższych, 11 wśród uniwersytetów szerokoprofilowych).

Ranking Perspektywy 2020 został przygotowany głównie na podstawie bazy POL-on, bazy Scopus-SciVal, danych z badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, wyników badania ankietowego wśród pracowników akademickich uczelni (grupa najmłodszych profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy otrzymali tytuły i stopnie naukowe w latach 2016-2019) oraz badania wśród pracodawców.

W metodologii Rankingu Uczelni Akademickich zmiany polegały głównie na zredukowaniu znaczenia badania pracodawców, a wzmocnieniu wskaźnika opartego na badaniu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) i niewielkim zwiększeniu wagi wskaźników naukometrycznych (poprzez dodanie wskaźnika: Field-Weighted View Impact).

źródło: http://perspektywy.pl/
24 lipca 2020