Przejdź do treści

Promocje doktorskie i habilitacyjne

W najbliższy czwartek, 23 maja w Auli Jana Pawła II odbędzie się uroczystość promocji doktorskich oraz habilitacyjnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uroczystości związane z promocją rozpoczną się o 12, Mszą Świętą w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji nowo promowanych doktorów. Przewodniczył jej będzie ks. prof. Janusz Kręcidło, który jednocześnie wygłosi homilię.

Po zakończeniu Mszy Św. władze uczelni wraz z promowanymi w uroczystym orszaku przejdą do auli Jana Pawła II, gdzie nastąpi wręczenie dyplomów.

W bieżącym roku akademickim tytuł profesora oraz stopień doktora habilitowanego otrzymają naukowcy z wydziałów: Matematyczno – Przyrodniczego, Nauk Humanistycznych, Teologicznego, Filozofii Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego, Prawa i Administracji oraz wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.

20 maja 2019