Przejdź do treści

Program stypendialny dla doktorantów

M.st. Warszawa uruchomiło pierwszą edycję programu stypendialnego dla doktorantów uczelni warszawskich. Wnioski można składać do 30 czerwca br.

Program stypendialny polega na przyznaniu środków finansowych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i realizują projekt badawczy w celu uzyskania stopnia doktora na uczelni, mającej siedzibę w Warszawie. Maksymalna łączna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł (miesięcznie 2.500 zł), a maksymalny okres otrzymywania stypendium to 12 miesięcy.

Stypendia przyznawane będą na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy, zbieżnych z tematyką doktoratu. Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, aplikacyjny wymiar badania oraz uwzględnienie kontekstu lokalnego. Jednym z wymogów formalnych jest uzyskanie opinii promotora pracy doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego.

Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą np. na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności, wymaganych do przeprowadzenia badania.

Program stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów ma służyć włączaniu młodych naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta oraz wspieraniu przepływu wiedzy między Urzędem i sektorem nauki. Nabór do programu będzie prowadzony rokrocznie, za każdym razem wskazywane będą obszary, w których miasto poszukuje odpowiedzi na wyzwania rozwojowe.

Szczegółowe informacje dot. Programu stypendialnego znajdują się pod linkiem: www.um.warszawa.pl/sdd

 

31 maja 2019