Przejdź do treści

Cała społeczność UKSW zaangażowała się w pomoc potrzebującym z Ukrainy.

Pomoc rzeczowa i materialna, wsparcie psychologiczne i prawne dla ukraińskich studentów, pracowników  i ich rodzin. Opieka nad dziećmi, organizacja transportu i noclegów –  to tylko niektóre formy pomocy organizowanej przez UKSW i Samorząd Studentów.

W Auli Schumana odbyło się spotkanie prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. ze studentami i pracownikami UKSW pochodzącymi z Ukrainy. Prorektor zapewniła o solidarności i wszechstronnej pomocy.

– Chcemy, abyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Władze Uczelni, wszyscy pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni służą pomocą. Dzisiejsze spotkanie jest także po to, aby wysłuchać czego Państwu rzeczywiście potrzeba  – powiedziała dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele jednostek zaangażowanych w niesienie konkretnej pomocy. Byli to m.in. przedstawiciele Samorządu Studentów UKSW, Centrum Wsparcia Studenta, Działu Pomocy Materialnej, Przedszkola UKSW, Studenckiej Poradni Prawnej oraz niektórych wydziałów.

Ukraińscy studenci mogą liczyć na zapomogi, które według uproszczonej procedury otrzymują w Dziale Pomocy Materialnej (kampus Wóycickiego, bud. 23 pokój 002, 003, 404). W Centrum Wsparcia Studenta (kampus Dewajtis, pok. 501) mogą uzyskać także zwolnienie z opłat w przypadku studiów niestacjonarnych.

W porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji została uruchomiona pomoc prawna, którą można otrzymać pisząc na adres ukraina@uksw.edu.pl lub bezpośrednio do prof. Katarzyny Roszkowskiej z WPiA: k.roszkowska@uksw.edu.pl. Informacje i wsparcie prawne oferuje także Studencka Poradnia Prawna (kampus Wóycickiego, bud. 17, pokój 1765) https://www.facebook.com/UniwersyteckaStudenckaPoradniaPrawnaUksw/

Studentom, pracownikom i wszystkim dotkniętym obecną sytuacją UKSW oferuje także rozszerzoną pomoc psychologiczną, którą można otrzymać pisząc na adres: ukraina@uksw.edu.pl lub kontaktując się bezpośrednio z prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz wymienionymi jednostkami.

Fundacja Rozwoju UKSW, którą na spotkaniu reprezentowała Ewa Staruch, uruchomiła specjalne konto. Zbierane są datki na cel specjalny – pomoc obywatelom Ukrainy, którzy studiują oraz pracują na naszym Uniwersytecie. Środki są rozdzielane w zależności od indywidualnych potrzeb takich jak opłacenie mieszkania, wyżywienie.

Wpłaty można dokonywać na konto Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 06 1090 1056 0000 0001 3713 2620

Tytuł przelewu: Pomoc dla studentów i pracowników UKSW z Ukrainy

Podczas spotkania dyrektor Przedszkola UKSW, dr Wiktoria Kowalska przedstawiła projekt weekendowej pomocy dla dzieci w wieku (około)przedszkolnym.

– Od najbliższego weekendu w godz. 8.00 – 20.00 będziemy zapewniać opiekę, zabawę, animacje oraz całodzienne, bezpłatne wyżywienie. W tej chwili szukamy wolontariuszy, bardzo potrzebni są wolontariusze z językiem rosyjskim i ukraińskim. Prowadzimy zbiórki bardzo konkretne, pod konkretne potrzeby rodzin uchodźców. Zapewniamy także pomoc psychologiczną dla dzieci i osób dorosłych oraz opiekę pediatryczną. Więcej o akcji: https://www.facebook.com/groups/3074994536151490/

Dla dzieci ukraińskich opiekę organizuje także ks. prof. Jan Niewęgłowski z Wydziału Nauk Pedagogicznych. We współpracy ze Zgromadzeniem Salezjańskim w najbliższym czasie uruchomione zostanie przedszkole.

Przewodnicząca Samorządu Studentów UKSW Zuzanna Kilanowska przekazała informacje o zbiórce artykułów dla ukraińskich rodzin uciekających przed wojną. Zbiórka prowadzona jest codziennie w dwu  siedzibach Samorządu na dwóch kampusach.  Do tej pory dzięki zaangażowaniu studentów i pracowników UKSW zostało przekazanych kilkadziesiąt kartonów z najpotrzebniejszymi rzeczami: artykułami spożywczymi o długim terminie ważności, kocami, termosami, kołdrami i odzieżą. Jak poinformowała Zuzanna Kilanowska, dzięki działaniom Fundacji UKSW możliwa jest także organizacja transportu oraz noclegu dla uchodźców.

Przewodnicząca Samorządu UKSW zapewniła wszystkich obecnych na spotkaniu studentów, że obie siedziby (kampus Dewajtis, pok. 024 oraz kampus Wóycickiego, bud. 23 p. 004) są codziennie otwarte dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy.

Źródło:  https://uksw.edu.pl/pl/

#

28 lutego 2022