Przejdź do treści

Płyniemy PROMEM – nowy projekt na UKSW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej pozytywnie rozpatrzyła wniosek UKSW i przyznała środki na wymianę akademicką doktorantów i nauczycieli akademickich w ramach projektu PROM.

Program Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Główne zadania realizowane przez nasz Uniwersytet będą dotyczyły udziału w szkole letniej, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej i publikacji naukowych oraz wykonania kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Środki w wysokości 1 176 450,00 zł zostaną przeznaczone między innymi na przyjazd do Polski 55 doktorantów na Szkołę Letnią Prawa Polskiego, organizowaną przez Fundację Rozwoju UKSW. Ponadto, projekt obejmie 56 doktorantów, w tym doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UKSW i 8 nauczycieli akademickich. W sumie w Projekcie weźmie udział 111 osób.

W ramach Programu przewiduje się trzy tury naboru wniosków:

do 15 października 2019 roku
do 15 stycznia 2020 roku
do 15 kwietnia 2020 roku

Realizacja przedsięwzięcia obejmie rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowych informacji odnośnie projektu udzielać będzie zespół odpowiedzialny za jego realizację, w skład którego wchodzą:

prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Prorektor ds. Nauki Współpracy Międzynarodowej,
prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
mgr Igor Kilanowski – Koordynator Szkoły Doktorskiej UKSW,
dr Monika Sulej-Janus (Szkoła Doktorska UKSW),
mgr Ludmiła Grudniak-Wal (Biuro Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych),
mgr Katarzyna Mikołajczyk (Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia)
mgr Katarzyna Popiołkiewicz (Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej).

Program PROM jest pierwszym przedsięwzięciem finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej realizowanym przez UKSW.

04 września 2019