Przejdź do treści

PFRON dla studentów

Nasz Uniwersytet podpisał porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowani studenci mogą korzystać z wielu programów i inicjatyw, które oferuje PFRON.

 

Umowa obejmuje m.in. przygotowanie i realizację programu „Uniwersytet otwarty dla osób niepełnosprawnych”, złożonego z kilku modułów, w tym:

  • dostępności architektonicznej – w oparciu o przeprowadzenie audytów obiektów UKSW,
  • zwiększenia dostępności do edukacji, w tym dostosowanie organizacji i procesu dydaktycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, Przygotowywanie alternatywnych form materiałów edukacyjnych, korzystanie ze wspomagających sposobów i form komunikacji. Przystosowanie/opracowanie programów on-line dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na problematykę osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie/udoskonalenie serwisu internetowego UKSW do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie ze specyfikacją WCAG 2,0,
  • utworzenie kierunku studiów podyplomowych/specjalizacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • współpracy PFRON z mediami akademickimi,
  • umożliwienie studentom i doktorantom UKSW odbycia staży/praktyk w PFRON,
  • wsparcia merytorycznego studentów i doktorantów piszących prace dyplomowe z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • ogłoszenie wspólnego konkursu na pracę licencjacką i magisterską poświęconą tematyce niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował i wdrożył projekt System Obsługi Wsparcia (SOW), umożliwiający osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą internetu. Dzięki platformie https://sow.pfron.org.pl osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informację nt. wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.

Więcej na https://portal-sow.pfron.org.pl .

04 grudnia 2018