Przejdź do treści

Otwarty dialog na UKSW

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uruchomiliśmy podyplomowe studia Otwartego Dialogu i rozwoju sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego.

W pierwszej edycji kwalifikacje terapeuty Otwartego Dialogu zdobywają pracownicy Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które zawodowo zajmuję się pracą z osobami po kryzysie psychicznymi i/lub mającymi zaburzenia psychiczne. Studia kończą się uzyskaniem uprawnień do prowadzenia terapii w podejściu Otwartego Dialogu. Rola terapeuty jest związana z modelem opieki psychiatrycznej, w którym istotę rolę odgrywa wzmocnienie relacji interpersonalnych pacjentów oraz ich oparcia w ich społeczności lokalnej.

Program studiów został opracowany przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu.

Źródło finansowania: w latach 2019-2020 ze środków projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” (POWR.04.01.00-00-D208/17).

15 listopada 2019