Przejdź do treści

Odnowiona baza

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW zakończyło adaptację budynku na stację naukowo-badawczą we Wróblach w gminie Maciejowice.

W stacji prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i działania związane z czynną ochronę ptaków zasiedlających wyspy w nurcie Wisły środkowej (takich jak: mewa siwa, rybitwa rzeczna i białoczelna, ostrygojad). W bazie terenowej obywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska. Remont był możliwy dzięki specjalnej dotacji Rektora UKSW.

03 czerwca 2020