Przejdź do treści

Odkryj przyszłość z nami… Historia

historia stronaW kolejnej odsłonie cyklu „Okryj przyszłość z nami” prezentujemy nauki historyczne. Historia, archeologia oraz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to kierunki, które można studiować na UKSW.

Studia historyczne na UKSW dają szerokie możliwości poznania dziejów świata i Polski,  pogłębiania wiedzy i umiejętności, a także rozwijania pasji i zainteresowań historycznych.

Historia

Studenci kierunku historia na UKSW zyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę o przeszłości, procesach historycznych w dziejach świata i Polski oraz o badaniach naukowych w zakresie historii. Program studiów wyróżnia m.in. uwzględnienie dziejów Mazowsza, jego kultury i zabytków.

Kierunek obejmuje kształcenie na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich. Na studiach licencjackich dostępne są moduły: ogólnohistoryczny, dziedzictwo historyczne Polski i regionu oraz moduł przygotowujący do zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Natomiast w ramach studiów magisterskich dostępne są moduły: historia XX wieku oraz tak, jak na studiach licencjackich, przygotowujący do pracy nauczyciela.

O popularyzację nauk historycznych dba Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UKSW. Misją grupy jest wdrożenie studentów do pracy naukowo-badawczej: tworzenie publikacji naukowych, udział w konferencjach czy organizacja warsztatów. Studenci rozwijają praktyczne umiejętności, dzięki którym mogą w przyszłości zdobyć cenne doświadczenie potrzebne w rozwijaniu kariery zawodowej. Wykładowcy kierunku historia na UKSW są członkami prestiżowych gremiów naukowych, eksperckich w kraju i za granicą.

Archeologia

Kierunek archeologia na UKSW wyróżniają nowoczesne, nieinwazyjne metody badawcze oraz różnorodne kierunki badań, jak archeologia krajobrazu, geoarcheologia czy archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Drony, geofizyka, LIDAR – to tylko niektóre nowoczesne narzędzia, które są poznawane podczas studiów na UKSW. Studenci uczą się też nowoczesnych metod dokumentacji czy techniki fotogrametrii.

Na szczególną uwagę wśród projektów naukowych realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych zasługują badania archeologów. Ich najważniejsze przedsięwzięcia związane są z zamkami krzyżackimi, cmentarzami czy dawnymi osadami. W Przezmarku archeolodzy z UKSW odkryli elementy architektury XIV-wiecznego zamku. Grodziska na Warmii i Mazurach dostarczają wiedzy na temat osadnictwa z epoki żelaza i wczesnego średniowiecza, zaś w Puszczy Białowieskiej badaniom poddawane są wczesnochrześcijańskie cmentarzyska kurhanowe.

– Jeśli chodzi o wykopaliska zagraniczne, jednym z bardziej interesujących jest projekt badawczy na wczesnołużyckim grodzisku w Kemberg w Niemczech. Mamy tu możliwość wykonywania badań dednrochronologicznych, czyli związanych ze słojami drzew. Innym ciekawym projektem są badania na wyspie Rab, gdzie można odkryć ślady rzymskiego osadnictwa w pięknej scenerii basenu Morza Śródziemnego – wymienia dr Paulina Komar z Instytutu Archeologii UKSW.

Jakie perspektywy czekają na przyszłych archeologów? Absolwenci archeologii mają trzy ścieżki kariery. Mogą zostać naukowcami i prowadzić badania zatrudnieni w instytucjach naukowych. Mogą pracować w firmach archeologicznych, które prowadzą wykopaliska. Mogą zatrudnić się w muzeach, biurach konserwatorskich, instytucjach kultury.

– Każda z tych dróg będzie wymagała ciągłego doskonalenia się, a praca naukowca, dodatkowo ubiegania się o granty naukowe i rozliczania ich za pomocą publikacji. W przypadku pracy na uniwersytecie dochodzi również dydaktyka. W żadnym z tych przypadków nie można będzie narzekać na brak zajęć czy nudę – podkreśla dr Paulina Komar.


Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją dają gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania dokumentami. Pozwalają poznać sposób funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie oraz w jaki sposób konserwuje się zasoby archiwalne. Uczą warsztatu badawczego historyka archiwisty.

W trakcie studiów studenci zdobywają cenne umiejętności w zakresie opracowywania zasobu archiwalnego, znajomości wytworów kancelaryjnych oraz źródeł historycznych. Poznają także historię Polski oraz dziejów powszechnych.

Kierunek prowadzony jest na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich. Absolwenci tego kierunku zdobywają zatrudnienie w instytucjach kultury, kancelariach, w administracji publicznej lub kościelnej oraz redakcjach czasopism historycznych. Mogą także pracować w sektorze prywatnym, świadcząc usługi kancelaryjno-archiwalne, back-office, a także jako organizator pracy biurowej, czy specjalista ds. zarządzania dokumentacją.

Źródło https://uksw.edu.pl

25 kwietnia 2022